Taro 30 DP

Taro 30 DP

Dầu động cơ diesel hàng hải và trạm phát điệnNhớt với dự trữ kiềm tương đối cao ( chỉ số kiềm 30 ), dùng cho động cơ không có patanh bàn trượt ( TPEO ) công suất riêng lớn, tốc độ trung bình, sự dụng nhiên liệu nặng ( có hàm lượng lưu huỳnh nặng đến 4%). Đặc biệt thích hợp cho điều kiện vận hành có hệ số chịu tải cao trong hàng hải hoặc trạm phát điện là những nơi sử dụng nhiên liệu nặng có hàm lượng asphat cao