Shell Refrigeration S2 FR-A

Shell Refrigeration S2 FR-A

Dầu máy nén lạnhDầu Shell Refrigeration S2 FR-A là dầu máy nén lạnh độ hòa trộn thấp, mục đích dùng trong các nhà máy nén lạnh có chất Amoniac. Dầu này được chế tạo đặc biệt từ dầu gốc parafin tinh chế có kết hợp với các chất phụ gia được lựa chọn để giảm thiểu cặn trong hệ thống và nhằm tăng tuổi thọ máy.

 

ƯU ĐIỂM TÍNH NĂNG:

  - Hiệu suất hệ thống

  Dầu máy nén lạnh Shell Refrigeration S2 FR-A được tối ưu hóa đặc biệt để dùng trong các hệ thống cần tách dầu.

  Dầu Shell Refrigeration S2 FR-A được thiết kế để giảm hiện tượng "phần bay hơi dầu" bị cuốn đi: điều này sẽ giảm thiểu việc quánh dầu trong máy nén và gảng váng dầu đóng trên bề mặt dàn bay hơi bên trong vì thế sẽ duy trì hiệu quả hệ thống chung.

  - Kéo dài chu kỳ bảo dưỡng.

  Dầu máy nén lạnh Shell Refrigeration S2 FR-A có độ bền oxi hóa và nhiệt độ cao tuyệt hảo, có tuổi thọ dầu cao ngay cả khi nhiệt độ xả của máy nén khí cao.

  Ngoài ra dầu máy nén lạnh Shell Refrigeration S2 FR-A được pha chế để kiểm soát chặt chẽ việc hình thành cặn dầu và cặn bùn giúp kéo dài chu kỳ thay dầu so với dầu máy nén lạnh có gốc dầu khoáng thông dụng.

 SỬ DỤNG:

  - Máy nén lạnh

  Dầu máy nén lạnh Shell S2 FR-A được khuyến dùng cho máy nén kín, nửa kín và hở trong các hệ thống lạnh gia dụng, thương mại và công nghiệp.

  Dầu này có thể dùng cho hai loại máy pít tông và xoay.

  - Khả năng tương thích với môi chất lạnh

  Dầu máy nén lạnh Shell S2 FR-A được khuyên dùng cho các hệ thống làm lạnh amoniac (R717) đem lại tính năng ưu việt, ngay cả khi nhiệt độ xả của máy nén cao, hay nhiệt độ bay hơi giảm xuống - 300C.

  Dầu này cũng được sử dụng trong các hệ thống sử dụng hydrocarbon chẳng hạn như propane (R290).

  Không dùng máy nén lạnh Shell S2 FR-A với các môi chất lạnh CFC, HCFC hoặc HFC chẳng hạn như R1 2, R22 hoặc R1-34A.

  - Khả năng tương thích với vật liệu niêm kín

  Dầu máy nén lạnh Shell S2 FR-A tương thích với tất cả các vật liệu niêm kín thường được thiết kế để dùng với các loại dầu khoáng.

  - Khả năng tương thích với các chất bôi trơn

  Dầu máy nén lạnh Shell S2 FR-A hòa tan hoàn toàn với dầu khoáng, benzen ankyl hóa khác và các chất bôi trơn gốc PAO.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT & CHẤP THUẬN

  Dầu máy nén lạnh Shell S2 FR-A đáp ứng các tiêu chuẩn của DIN 51503 KAA và KE.

SỨC KHỎE & AN TOÀN

Để có thêm hướng dẫn về sức khỏe an toàn xin tham khảo thêm về tài liệu an toàn sản phẩm Shell tương ứng, liên hệ với nhân viên của Shell để có thêm thông tin.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:

   Đưa dầu đã qua sử dung đến nơi thu gom quy định. Không tải ra cống rãnh, nguồn nước, mặt đất.

CÁC TÍNH CHẤT LÝ HÓA ĐIỂN HÌNH:

CẤP ĐỘ NHỚT ISO

ISO 3448

46

68

Dầu lạnh

DIN 51503

KAA, KE

Độ nhớt động học     cSt

ở                                   400C    mm2/s

                                   1000C    mm2/s

ISO 3104

 

46

6,7

 

68

9

Điểm chớp cháy (COC)                   0C

ISO 2592

218

232

Điểm rót chảy,                               0C

ISO 3016

-39

-39

Tỉ trọng ở 150C                   kg/m3

ISO 12185

859

862

Số trung hòa mg KOH/g   ASTM D664 (TAN)

DIN 51351

  

Hòa tan với R290

 

Hòa tan trên toàn phạm vi nhiệt độ làm lạnh đặc trưng.

Các tính chất này đặc trưng cho sản phẩm hiện hành. Những sản phẩm trong tương lai của Shell có thể thay đổi chút ít cho phù hợp theo quy cách mới của Shell.