Shell Argina X 40

Shell Argina X 40

Dầu động cơ diesel tốc độ trung bình cho tàu biểnShell Argina X là dầu đa năng sử dụng cho các động cơ diesel tốc độ trung bình, tải trọng cao, sử dụng nhiên liệu nặng, Dầu có khả năng chịu ứng suất làm việc cao và được tăng cường khả năng chống tạo cặn

 

Sử dụng

  • Các động cơ diesel tốc độ trung bình, tải trọng cao, dùng nhiên liệu nặng với hàm lượng lưu huỳnh tới 3%
  • Các hộp số thuỷ và một số ứng dụng không yêu cầu đặc biệt

Ưu điểm kỹ thuật

  • Khả năng làm sạch động cơ tuyệt hảo
  • Độ bền oxy hoá và bền nhiệt cực cao
  • Trung hoà nhanh các sản phẩm có tính axit của quá trình cháy
  • Thích hợp cho các bộ lọc ly tâm

Tính chất lý học điển hình

 

Shell Argina X                          40
Độ nhớt động học                        cSt
0
ở  40 C                                      135
0
100 C                                    14
(IP 71/ASTM-D445)
Chỉ số độ nhớt
100
(IP 226/ASTM-D2270)
0
Tỉ trọng ở 15 C     kg/l
0,916
(IP 160/ASTM-D1298)
0
Điểm bắt cháy kín         C
205
(IP 34/ASTM-D93)
0
Điểm rót chảy               C
- 18
(IP 15/ASTM-D97)
Số kiềm tổng     mg KOH/g            40
(IP 276/ASTM-D2896)
Tro sul phat ,       %TL
(IP 163)
4,6