Dầu thắng MeKong 3-2 1L

Dầu thắng MeKong 3-2 1L

Loại dầu, nhớt Dầu phanhHãng sản xuất MipecDung tích(ml) 1000