Caltex Super

Caltex Super

Dầu động cơ dieselDầu động cơ diesel, tải trọng nặng, được pha chế đặc biệt để bôi trơn các loại động cơ diesel có tuốc - bô tăng áp hoặc nạp khí tự nhiên yêu cầu loại nhớt đạt cấp hiệu năng API CD tại các thị trường nhạy cảm về giá hoặc ở các điều kiện vận hành yêu cầu phải thay nhớt thường xuyên.

 

Ứng dụng

Động cơ diesel ( cao tốc, bốn thì, nạp khí tự nhiên hoặc có tuốc bô tăng áp)
Xe vận tải
Các loại xe thi công cơ giới
Máy kéo nông nghiệp
Động cơ diesel nhỏ trong vận tải thuỷ ( thuyền đánh cá, vận tải sông...)
Dầu động cơ máy phát điện
Các tiêu chuẩn hiệu năng

API CD
API SF
MIL - L - 45199B