Mỡ bôi trơn chịu nhiệt cao

Shell Gadus S2 V100

Shell Gadus S2 V100

Shell Gadus S2 V220AC

Shell Gadus S2 V220AC

Shell Gadus S2 V220AD

Shell Gadus S2 V220AD

Shell Gadus S3 V220C

Shell Gadus S3 V220C

Shell Gadus S5 T460

Shell Gadus S5 T460

Shell Gadus S5 U130D

Shell Gadus S5 U130D

Mỡ Chịu Nhiệt EP No.3 QD

Mỡ Chịu Nhiệt EP No.3 QD

Mỡ Chịu Nhiệt LXT No.2 ( Thái )

Mỡ Chịu Nhiệt LXT No.2 ( Thái )

Mỡ Bò Cá Sấu Crocodile 406

Mỡ Bò Cá Sấu Crocodile 406

MEKONG LITO 3

MEKONG LITO 3

Caltex Marfak

Caltex Marfak

Caltex Montylex EP

Caltex Montylex EP

Caltex Starplex 2

Caltex Starplex 2

Caltex Multifak EP

Caltex Multifak EP